Den gode rådgivningssamtale 1

Jeg har lovet at skrive nogle blogindlæg om ’Den gode Rådgivningssamtale’ her hen over sommeren. Jeg har naturligvis nogle forslag baseret på egne erfaringer og suppleret med evidensbaseret viden, som jeg dog vil vente med at præsentere. Jeg har den overbevisning, at vi professionelle er nødt til at starte processen hos os selv, vel vidende, […]

Læs Mere
MI-fundamentet

Alle børn er motiverede – en læres samtale med Søren 4.klasse

Ingen børn er umotiverede – alle er motiverede for noget. – Samtaler mellem en lærer og Søren i 4.klasse Samtaler foregår hver dag. I en travl hverdag er en samtale måske blot en enkelt eller få sætninger, såkaldte hverdagsytringer. Af og til bliver mennesker følelsesmæssigt påvirket i en samtale af den måde, samtalepartneren, udtrykker sig […]

Læs Mere

Sårbare unge – Dialog med Ida i 2. g

Ida (I) går i 2.g på gymnasiet. Er opfordret til at tale med studievejlederen (S), fordi Ida på det seneste er kommet en del bagud med afleveringer. Har desuden haft mere fravær i samme periode. Lærerne omtaler Ida som umotiveret og én, der skaber uro, mener, det kan skyldes fritidsarbejde og vist nok problemer med […]

Læs Mere

Leder og medarbejdere har taget MI til sig

M: ”Det ubevidste er blevet mere bevidst. F.eks. har jeg haft mere fokus på at spørge om lov..” S: ”Vi er bedre til at hjælpe hinanden. Når vi ikke rigtig lykkes, kan vi gå til kollegaen og spørge: hvordan kunne jeg have sagt det her anderledes?” J: ”jeg tænker lidt mere over det, jeg siger. […]

Læs Mere

Professionelle kommunikationsfærdigheder skal trænes igen og igen

– Det må være et krav fra alle skattebetalende borgere i Danmark. Hvem tror, at professionelle musikere, idrætsudøvere m.fl. kan blive ved med at få præstige og penge for at udøve deres håndværk, hvis de ikke øver sig? Hvem tror, at professionelle samtalepartnere som f.eks. socialrådgivere, jobkonsulenter, pædagoger, sundhedspersonale, psykologer, misbrugsbehandlere m.fl. kan få borgere, […]

Læs Mere

Uretfærdigt – medarbejderne får “Sorteper”

I februar måned 2018 er der mange, der i Fyens Stifttidende, Fyens.dk , har udtrykt deres meninger på baggrund af interviewet med Elvis Rasmussen. Tak til Elvis for at starte debatten. Desværre virker det som om, frontpersonalet står med ”Sorteper”, mens lederne præsenterer gode hensigter om forandring. Igen, igen, fristes jeg til at sige. Megen […]

Læs Mere

Luk og lyt

Efter 4 dages grundforløb med teori om og træning i Motivationssamtalen fulgte nedenstående mail-udveksling med én af de 25 deltagere fra hjemmeplejen: “……..Og så fik jeg ikke lige svaret på brugen af MI, jeg forsøgte af bedste evne i går hvor jeg havde en sur ægtefælle i røret, og noget lykkedes. Sådan tror jeg også, […]

Læs Mere

Fri mig for føleriet

Da jeg læste dette essay af Lone Frank på side 16, fik jeg en række associationer til aldeles velmenende fagpersoner, jeg har mødt som underviser i det offentlige. Det synes at være en vanskelig øvelse at undgå for meget føleri i den faglig kommunikation. Jeg kan kun opfordre til at læse dette lille jule-essay, dernæst […]

Læs Mere

Undgå klager i den offentlige sektor

Ingen professionelle omsorgspersoner er i tvivl om kropssprogets betydning, når vi har med mennesker at gøre. Her kalkuleres med 90-93% betydning for at opnå en hensigtsmæssig relation. De færreste tænker på, at de sidste 7-10 %, sprog og faglig bevidsthed, bevisligt har en afgørende betydning for, at et menneske føler sig set, hørt og forstået. […]

Læs Mere

Mennesket vil bestemme selv – det gælder også dig

Der synes at være en slags naturlov, der siger, at mennesket vil have en fornemmelse af at bestemme selv, når noget handler om ham eller hende. Og det er stort set uanset alder eller kognitiv formåen. En naturlov, som mange glemmer. Barnet har problemer med at tage strømperne på, mennesket med demens vil gå sine […]

Læs Mere