Den gode rådgivningssamtale 2

Undskylder, der ikke er kommet så meget fra mig endnu. Måske det gode sommervejr har holdt mig fra tasterne. Jeg har i stedet opholdt mig i naturen og bl.a. roet i min kajak, som er direkte anledning til dette indlæg, der beskriver en selvoplevet, nyttefuld og vigtig rådgivning:

God rådgivning

God rådgivningssamtale

Fire rutinerede kajakvenner spørger ofte, om jeg vil med på en tur. Denne gang skal vi krydse en ret trafikeret sejlrende i Svendborgsund. Første gang for mig (det er mig til venstre). Undervejs blæser det lidt op, strømmen tager til, og vi får en moderat sidevind med større bølger ind fra siden, end jeg før har prøvet. Det giver lidt ondt i maven og nok mere anspændthed end vanligt. Den ene kajakven ser åbenbart, at jeg knokler af sted. Så siger han: ”Du kæmper godt. Kan du klare at få et enkelt godt råd?” Og jeg kan kun svare: ”ja tak, kom endelig med det..” Så demonstrerer han en detalje omkring min pagajføring og siger, at ved bare at ændre lidt, vil jeg mindske risikoen for, at en bølge kan fange min pagaj, og dermed få følelsen af større kontrol. Og det virker. Jeg husker stadig hans råd, og jeg gennemførte mit første kryds – endda i lidt hård vind og strøm uden at kæntre.

Hvad gør han så? Jo,
1 han bekræfter mig i mine anstrengelser
– også jeg vil gerne have anerkendelse, så han får min opmærksomhed – bevidst strategi hos ham? – helt ubevidst for mig i situationen.
2 så spørger han stille og roligt, om jeg vil have et råd
– Spørger om lov. Jeg kan sige nej tak. Altså respekterer han min autonomi. Han udviser empati (Vælger kun ét råd, da min opmærksomhed er koncentreret om meget. Rådet synes bevidst valgt som vigtigst ud fra hans faglige vurdering af situationen, og han begrunder det. Han skaber ro og tillid, forudsætninger for lydhørhed).
3 Han bliver ved min side og ser (nok ubevidst), at jeg kan finde ud af at gøre som anvist.
– Det giver tryghed, og han får samarbejdet til at fungere
4 Vel hjemme igen kommer endnu en bekræftelse: ”Du er meget god til at holde kursen, og det så ud som om, du havde kontrol over din kajak”.

En personlig succes for mig. Og min tillid til min kajakven og egne færdigheder er øget.