Motivationssamtalen – Hjemmeplejens valg

Flere kommuner i Danmark vælger nu at satse på motivationssamtalen som supplement i hjemmeplejen. 

I Danmark har Sundhedsstyrelsen i en pjece til kommunerne “Sundhed på Tværs” sat fokus på Serviceloven i forhold til ældre. Overordnet er formålet, at “forbedre ældres muligheder for at kunne tage vare på sig selv”. Videre står der, at det bl.a. kan gøres ved at sikre, at den ældre tager aktiv del i daglige gøremål i et omfang, der er passende for borgerens situation.

Faaborg-Midtfyn kommunes hjemmepleje visualiserer MI-værdigrundlag

Faaborg-Midtfyn kommunes hjemmepleje visualiserer MI-værdigrundlag

Motivationssamtalen er skræddersyet til dette formål. Bl.a. Odense, Kerteminde og Faaborg-Midtfyn kommuner er i fuldt sving med at træne personale i de færdigheder og strategier, der kendetegner motivationssamtalen, også kaldet Motivational Interviewing, MI. Udfordringen bliver at koble de nye færdigheder til daglig praksis.

En håndbog på svensk ‘Motiverande samtal i äldreomsorgen‘ kan give inspiration til at omsætte MI til praksis i hjemmeplejen, hvor borgere ofte er generet af sygdom og forskellige former for funktionsnedsættelse, også kognitivt.

I hjemmeplejen foregår samtaler i forbindelse med daglige rutiner, livsstil, indlæggelser på sygehus, lægebesøg, plejeplaner, livshistorier, rådgivning og snak om, hvordan omsorgen skal udføres bedst, ofte i samråd med de pårørende. Selvbestemmelse tilpasset den enkelte, delagtighed, integritet, god omsorg og et godt samvær er i fokus – præcis

MI-værdigrundlag, kaldet MI-spirit visualiseret af Faaborg-Midtfyns hjemmepleje

MI-værdigrundlag, kaldet MI-spirit visualiseret af Faaborg-Midtfyns hjemmepleje

som det er målet med motivationssamtalen. Den passer ind i alle situationer, hvor ønsket er en god kontakt, forståelse, samarbejde og at motivere og understøtte et selvværd og selvtillid. Motivationssamtalen bygger på medfølelse, empati og bekræftelse.

MI er at undlade “ordne-refleksen”, som betyder at undlade at ordne tingene for personen, give gode råd og informationer uden tilladelse. Som omsorgspersoner er det ofte så nærliggende at give borgerne, hvad vi skønner, de kan have behov for med de aller bedste hensigter. Det kan imidlertid være uhensigtsmæssigt i mange situationer. Motivationssamtalen er en professionel samtale, hvor vi skal være nysgerrige, lytte mere end vi taler, og så at sige trække borgerens egne ønsker, grunde, behov og evner frem i relation til den forestående opgave. Kognitive begrænsninger, også demens, kalder på personalets viden og kreativitet. Motivationssamtalen støtter alle andre gode og virksomme metoder i ældreomsorgen.