Blogindlæg

Alt dette sker i uge 36 fra 5-11 september, 2016. Motivationssamtalen, Den motiverende Samtale, Motivational Interviewing eller blot MI er i hastig fremmarch blandt personale fra såvel det socialfaglige, det sundhedsfaglige og det pædagogiske felt i Danmark. Når det handler om Rehabilitering, så bliver denne kommunikationsstil kaldt ‘ikke-dirigerende kommunikation’.
Der kommer oplægsholdere fra USA, SDU og forskellige danske kommuner.
Afholdes af Enheden for Klinisk Alkoholforskning under SDU temadage i uge 36

ICTAB 13 – The 13. International Conference on Treatment of Addictive Behaviours afholdes i Odense

31. maj – 4. juni 2015

ICTAB – En stor begivenhed i Odense, et samarbejde mellem Enheden for Klinisk Alkoholforskning under SDU og University of New Mexico. Læs mere og tilmeld dig konferencen under ICTAB 13

 

Den motiverende samtale – praktisk håndbog til samtaler med ældre

Februar 2015

Kommer i starten af 2015 fra Munksgaards Forlag. Det er en fin, lille svensk håndbog, som forlaget har oversat til dansk. MI Center Fyn har haft den glæde at have været fagkonsulent på oversættelsen. Med den øgede udbedelse af motivationssamtalen, der ses netop nu, så er jeg sikker på, at denne let tilgængelige håndbog vil blive populær. Så snart, håndbogen er i handlen, vil jeg annoncere den og vedlægge link.

 

Motivationssamtalen er også valgt i Ældre-Handicap Forvaltningen i Odense Kommune

November 2014 – december 2015

Projekt og Planenheden under Behandlingscenter Odense har fået opgaven med at undervise de 3500 medarbejdere i kendskabet til motivationssamtalen. MI Center Fyn har indgået en aftale for 2015 om underleverance af vikardækning i forhold til undervisning / træning af medarbejdegruppen i Ældre-Handicap Forvaltningen.

Evt. Referencer hos:

1. Lene Chortsen Isak, Chef for Plan og Projekt
Socialcentret, Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen
Odense Kommune, Tolderlundsvej 3B,1 , 5000 Odense C

Telefon: 2037 4139,  mailto:niel@odense.dk

2. Peter Gabelgaard Brolund,  Faglig leder / underviser, Motivational Interviewing, Kurser og supervision, Medlem af Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT),

Projekt- & Planenheden,  Behandlingscenter Odense ,  Tolderlundsvej 3B 1. sal ,  5000 Odense C

Direkte tlf. 4215 5103, Email:pbu@odense.dk ,  www.behandlingscenterodense.dk

 

Motivationssamtalen som fælles referenceramme i hjemmeplejen, Faaborg-Midtfyn kommune

Juni 2014 – december 2015

Et omfattende projekt, der hen over 2014 er intensiveret. MI Center Fyn har i juni 2014 leveret 2 temadage til en gruppe på 24 medarbejdere – visitatorer, ældrekonsulenter, demenskoordinatorer, terapeuter i plejen – alle med en slags konsulentfunktion i relation til borgere og frontpersonale i ældreplejen. Disse medarbejdere har desuden i 3 mindre grupper modtaget 8 gange 3 timers supervision på brugen af motivationssamtalen i egen praksis. Indholdet har været feedback på egne optagede og dernæst nedskrevne samtaler, desuden undervisning i aktuelle MI-temaer samt debat om læst litteratur. Der er desuden planlagt 5 gange supervision i løbet af 2015.

Ledelsen i Sekretariatet for Pleje- Omsorg i Faaborg-Midtfyn kommune har besluttet at få udarbejdet en evalueringsrapport over dette forløb. En midtvejsrapport forventes færdig i slutningen af januar 2015.

Evt reference hos

Souschef i Pleje og Omsorg, Inger-Marie Hansen, Tlf.: 72 53 50 02 ,  E-mail: IMH@fmk.dk

 

Så er den nyeste bog om Den Motiverende Samtale tilgængelig på dansk

juni 2014

Endelig kom den. Og måske er det den sidste fra de to forfattere S. Rollnick og WR Miller… Den Motiverende Samtale – støtte til forandring. Hans Reitzels Forlag 2014.

 

Som borger i Danmark har vi krav på kvalitet – også når det gælder alkoholbehandling.

Kommunerne har et ansvar for, at kvalitet føres ud i praksis – hvad har vi ellers forskningsresultater til? Jeg har netop deltaget i en to dages workshop, arrangeret af et nyt forskningsprojekt, kaldet RESCue, som er en del af Unit of Clinical Alcohol Research, Syddansk Universitet. Danmark er faktisk langt fremme i sin viden om, hvad god alkoholbehandling kan være. Men vi mangler endnu, at kommunerne stiller krav på baggrund af det til deres ansatte. Vi har bl.a. set eksempler på, at folk tilbyder alkoholbehandling i form af at sætte en skurvogn op og bede borgeren slå græs med en håndskubber. Og kommunerne, altså vi skatteydere, betaler for det…Det er bare ikke i orden. Måske det er medvirkende til, at så få søger rådgivning i de offentlige tilbud (ca. 20.000 af de 860.000, der drikker for meget). Tilliden til en seriøs og veldokumenteret kvalitetsindsats er lille. Forståeligt, når vi studerer behandlingseffekter. Forståeligt, når personale vægrer sig ved at udvikle egen behandlerstil. Hverken håndværkere, kirurger eller musikere f.eks. udvikler og forfiner deres færdigheder uden at blive “kigget over skulderen”. Det samme skulle vel gælde for offentligt ansatte… Sundhedsstyrelsen anbefaler, at kommunerne sikrer sig, at personalet kan benytte motivationssamtalen. Det sker heldigvis i rigtig mange kommuner for tiden. Der er plads til flere…

 

Håb er dyrebart

Et glemt fokusområde for personale og ledere i det offentlige? Uden håb ingen udvikling, ingen trivsel.

Det er velkendt og velbeskrevet. For frontpersonale og ledere i det offentlige, hvis opgave det er at motivere andre til forandring / udvikling / omstilling, bliver dette faktum måske af og til “glemt” på bekostning af diverse administrative skal-opgaver. Måske det er manglende optimisme og håb, som personale beskriver som “dårlig trivsel på arbejdspladsen”, og borgere beskriver som “personalet taler ikke pænt til mig, jeg føler mig ikke respekteret…”

“Håb er meget dyrebart. Af og til mister vi håbet. Set på afstand er forandringerne meget små, men i nærbillede er de store. Jeg ved godt, at det lyder optimistisk, men uden optimismen kan vi ikke se de små forandringer, der rent faktisk finder sted. Det er derfor, jeg har brug for at være i Iran.” (citat fra sidste afsnit af interviewet med den systemkritiske instruktør Mohammad Rasoulof, der trods fængselsdomme alligevel vender hjem til Iran. Weekendavisen 4. april 2014, Kulturmagasinets forside)