Om MI center fyn

MI Center Fyn ejes af Marianne Peter og er en virksomhed med ét mål: at udvikle kommunikationen – med specifikt fokus på den motiverende del –  i det offentlige til gavn for såvel borger som medarbejder.

MI Center Fyn er kendt for sin passion for at formidle den evidensbaserede, ikke konfronterende kommunikationsstil, motivationssamtalen, Motivational Interviewing, MI, som den beskrives i bøger og artikler på baggrund af S. Rollnick og WR Miller’s oprindelige materiale.

Fagpersoner vil så gerne hjælpe og kommer ofte til at tilføre viden, gode råd mm i stedet for at frembringe, lytte til personens egen ekspertice. Det gælder bl.a. i sundhedssamtaler, rehabilitering, psykiatri, omsorgen for børns trivsel, kollegasamtaler, hvor MI Center Fyn har speciel viden omkring alkohol og kombinerer den viden med redskaber fra motivationssamtalen i samtalen om alkohol.

For at bevare egne færdigheder i praksis tilbyder Marianne Peter individuelle motivationssamtaler, råd og vejledning, bl.a. i form af telefoncoaching .

MI Center Fyn har én af de største eksperticer i Danmark inden for viden om og formidling af motivationssamtalen i relation til daglig praksis. Redskaber herfra kan fint kombineres med andre kommunikations- terapiformer. Marianne Peter har, blandt andre kommunikationsuddannelser, international godkendelse i 2004 som træner i motivationssamtalen. Er desuden medlem af såvel det nordiske som det internationale netværk af trænere, kaldet MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers).

Litteratur  

NYT:   Rollnick S, Miller WR. Den Motiverende Samtale – Third Edition; på dansk fra Hans Reitzels Forlag juni 2014.