Rusmiddelcenter København satser også på motivationssamtalen

Det nye Rusmiddelcenter København har valgt at satse på motivationssamtalen som supplement til centrets øvrige behandlingstilbud sammen med den organisatoriske omstilling med at sammenlægge alkohol- og stofbehandling. Et klogt valg, hvis I spørger mig, sundhedsstyrelsen eller andre eksperter på brugen af motivationssamtalen i praksis. Klogt, fordi alle behandlere grundlæggende ønsker at arbejde empatisk på borgerens præmisser i stedet for at føle, de skal ordne borgerens situation.

Motivationssamtalens delelementer kan kombineres med al anden god praksis og dermed blive en slags fælles sprog, personalet imellem.

Øvelse i motivationssamtalen

der bliver udvekslet gode, anerkendende udsagn på negative borgerudsagn.

Samtlige 200 medarbejdere skal deltage i 2 dages workshop, hvor de med relevante øvelser træner brugen af delelementer fra motivationssamtalen. Delelementer, som bevisligt er hensigtsmæssige for borgernes behandlingsresultater. Der følges op med 2 gange samling i mindre grupper, inden der bliver taget stilling til en egentlig implementeringsstrategi.

MI Center Fyn er valgt til opgaven og skal møde hold 2 den 10-11 april 2016.